KONKURS ZA UGOVORE I KATEGORIJE

Obavestavamo sve takmicare da je otvoren konkurs za Takmicarske Ugovore I kategorije.

UGOVOR I KATEGORIJE

Ugovor I kategorije je ugovor na osnovu kojeg takmicar dobija opremu gratis.Takmičar odlučuje i bira modele dok je količinu proizvoda već odredio Babolat Francuska za 2017/18.
Ugovor se potpisuje na period od 18 meseci u kojem je takmičar u obavezi da Babolat konstantno obaveštava o svojim rezultatima i napredku, na osnovu kojeg se takmicaru dodeljuju bonusi poput placenih teniskih akademija, novcanih klauzula itd.

Sve što treba je da popunite formular-zahtev http://www.babolat.rs/prijava-za-sponzorstvo-igraci/

Sva dodatna pitanja možete poslati na mail d_cekic@yahoo.com